ध्वनि शब्द के रूप | Dhwani Shabd Roop in Sanskrit

ध्वनि शब्द के रूप | Dhwani Shabd Roop in Sanskrit

Dhwani Shabd Roop in Sanskrit – ध्वनि शब्द इकारान्त पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी इकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनते हैं, जैसे- पति, सखि, हरि, भूपति (राजा, King), अग्नि (आग), अतिथि, अरि, ऋषि, कपि, कवि, गिरि, जलधि, तिथि, पाणि, बलि, मुनि, रवि, रश्मि, राशि, विधि, सन्धि आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा ध्वनिः ध्वनी ध्वनयः
द्वितीया ध्वनिम् ध्वनी ध्वनीन्
तृतीया ध्वनिना ध्वनिभ्याम् ध्वनिभिः
चतुर्थी ध्वनये ध्वनिभ्याम् ध्वनिभ्यः
पंचमी ध्वनेः ध्वनिभ्याम् ध्वनिभ्यः
षष्‍ठी ध्वनेः ध्वन्योः ध्वनीनाम्
सप्‍तमी ध्वनौ ध्वन्योः ध्वनिषु
सम्बोधन हे ध्वने! हे ध्वनी! हे ध्वनयः!

अजन्त (अकारांत) पुल्लिङ्ग् शब्‍द रूप (Shabd Roop)

ध्वनि शब्द के रूप | Dhwani Shabd Roop in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!