बाला शब्द के रूप | Bala Shabd Roop in Sanskrit

बाला शब्द के रूप | Bala Shabd Roop in Sanskrit

Bala Shabd Roop in Sanskrit – बाला शब्द आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। सभी आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनते हैं, जैसे- रमा, निशा, जरा, अजा, बाला, राधा, सीता, लता, माला, नासिका, अवस्था, अध्यापिका, अम्बा, अयोध्या, अहिंसा, आज्ञा, इच्छा, उमा, कक्षा, कन्या, क्रीडा, कला, कविता, क्षमा, कोकिला (कोयल), कृपा, गायिका, गीता, गोपिका, चटका / चिड़िया, छाया, छात्रा, छाता, जनता, तारा, दया, दुर्गा, देवता, दशा, धरा, नर्मदा, नायिका, नौका, पत्रिका, पुस्तिका आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा बाला बाले बालाः
द्वितीया बालाम् बाले बालाः
तृतीया बालया बालाभ्याम् बालाभिः
चतुर्थी बालायै बालाभ्याम् बालाभ्यः
पंचमी बालायाः बालाभ्याम् बालाभ्यः
षष्‍ठी बालायाः बालयोः बालानाम्
सप्‍तमी बालायाम् बालयोः बालासु
सम्बोधन हे बाले! हे बाले! हे बालाः!

अजन्त (अकारांत) पुल्लिङ्ग् शब्‍द रूप (Shabd Roop)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!