मुनि शब्द के रूप | Muni Shabd Roop in Sanskrit

मुनि शब्द के रूप | Muni Shabd Roop in Sanskrit

Muni Shabd Roop in Sanskrit – मुनि शब्द इकारान्त पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी इकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनते हैं, जैसे- पति, सखि, हरि, भूपति (राजा, King), अग्नि (आग), अतिथि, अरि, ऋषि, कपि, कवि, गिरि, जलधि, तिथि, ध्वनि, निधि, परिधि, पाणि, बलि, मणि, रवि, रश्मि, राशि, विधि, सन्धि आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मुनिः मुनी मुनयः
द्वितीया मुनिम् मुनी मुनीन्
तृतीया मुनिना मुनिभ्याम् मुनिभिः
चतुर्थी मुनये मुनिभ्याम् मुनिभ्यः
पंचमी मुनेः मुनिभ्याम् मुनिभ्यः
षष्‍ठी मुनेः मुन्योः मुनीनाम्
सप्‍तमी मुनौ मुन्योः मुनिषु
सम्बोधन हे मुने! हे मुनी! हे मुनयः!

अजन्त (अकारांत) पुल्लिङ्ग् शब्‍द रूप (Shabd Roop)

मुनि शब्द के रूप | Muni Shabd Roop in Sanskrit

3 thoughts on “मुनि शब्द के रूप | Muni Shabd Roop in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!